Клуб" Математика, за преодоляване на обучителните затруднения"

Описание: Преодоляване на обучителните затруднения при усвояване на знания от ЗП по математика чрез повече практически упражнения.
Изисквания: Учениците да имат пропуски в обучението по математика, трайно ниски резултати през учебната година.
Област: София (област), Община: Ботевград, Населено място: Ботевград
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 11 до 11 клас, Брой занимания: 1 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 5
Категория: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за страната
Дата напубликуване: 13.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"
Представител: Добрин Христов

Ръководители

Галина Янева Коцева
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.