Музика и творчество

Описание: хармонизиране и оркестриране на пиеси
Изисквания: познания по теория на музиката
Област: Пловдив, Община: Пловдив, Населено място: Пловдив
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 8 до 12 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 2
Категория: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 14.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Национално училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков"
Представител: Нели Попова-Коева

Ръководители

Радослава Благоева Кръстева
Образование: Висше, Месторабота: НУМТИ "Добрин Петков"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Национално училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков", Пловдив, Пловдив, Пловдив