Мама и татко са страхотни учители

Описание: Обучението е насочено към два проблема: неангажираността на част от родителите към дейността на училището и липсата на достатъчно форми на интеркултурно образование, представящи традициите на различните етноси. Извънкласната дейност цели да превърне училището в привлекателно място за учениците и родителите от всички етноси, като им даде възможност да изследват, представят и се запознаят с основни елементи от традициите, фолклора и културата на различните етноси в България. Заниманията ще бъдат реализирани по интерактивен начин, като в тях ще участват както ученици, така и техните родители. Ръководителят ще бъде представител на местната общност, минимум 10 занятия ще бъдат водени от родители. Ще бъдат изследвани и представени семейните и календарните празници, приказния и песенния фолклор на етносите, чиито деца се обучават в училището. Ще бъде организиран цикъл от събития „календар на етносите”. Като продукт от изпълнението на дейността ще бъде съставена база данни за семейната среда на участващите ученици и нагласите на родителите за подкрепа на образованието и дейността на училището.
Изисквания: Предназначени за ученици от 1 до 12 клас. В дейностите ще участват и техните родители
Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: Велико Търново
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 1 до 12 клас, Брой занимания: 72 на Година
Начална дата: 1.10.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Гражданско образование, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за страната
Дата напубликуване: 4.7.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"
Представител: Деян Колев

Ръководители

Липсва публикувана информация.

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.