Клуб "Супергерои"

Описание: Фондация „ТЕБЕШИР” предлага на Вашето училище да се включи в програмата „Образование 3.0” като част от проекта на Министерство на образованието „Твоят час”. Програмата включва създаване на клубове за дейности по интереси за ученици от 8 до 12 клас, които ще бъдат насочени към организирането и участието в разнообразни доброволчески инициативи. Основната цел на проекта е да развие емоционалната интелигентност на учениците, за да бъдат те пълноценни граждани, които да допринесат за подобряването на средата, в която живеят. Дейностите ще бъдат насочени към подобряването на училищната среда, както и благосъстоянието на нуждаещите се представители на общността. Проектът ще се фокусира върху дейности, които ще дадат възможност на участниците да споделят знанията и уменията си, като по този начин учениците ще изпитат удовлетворението от това да бъдеш полезен. По време на програмата учениците ще вземат участие в доброволчески инициативи, които ще се случват във време извън учебните часове на територията на училището и извън училищната среда. Фондация „ТЕБЕШИР” е убедена, че чрез гражданско образование учениците ще развият потенциала си и ще се превърнат в активни млади хора.
Изисквания:
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 120 мин., Възраст от 8 до 12 клас, Брой занимания: 9 на Месец
Начална дата: 1.10.2016 г., Крайна дата: 1.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Гражданско образование, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 12.9.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Фондация "ТЕБЕШИР"
Представител: Гергана Янева

Ръководители

Гергана Бойкова Янева
Образование: Висше, Месторабота: Фондация "ТЕБЕШИР"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

18 Средно училище "Уилям Гладстон", София (град), Столична, София
105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АТАНАС ДАЛЧЕВ", София (град), Столична, София