Български език и литература - 8 клас

Описание: Работа с ученици от 8 клас за овладяване на книжовно-езиковите норми и създаване на аргументативен текст
Изисквания: - Изграждане на умения за извличане на информация от текст; - Усвояване на литературната терминология и художествените езикови средства – фигури и тропи.
Област: София (област), Община: Ботевград, Населено място: Ботевград
Продължителност на заниманието: 80 мин., Възраст от 8 до 8 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 1.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за страната
Дата напубликуване: 21.7.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"
Представител: Добрин Христов

Ръководители

Цветелина Иванова Ветова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.