Математика за всички 9 - 12 клас

Описание: Преодоляване на обучителните затруднения при усвояване на знания от ЗП по математика, чрез повече практически упражнения
Изисквания: - допълване и разширяване на знанията по математика; - създаване на траен интерес към практическото приложение на математическите знания;
Област: София (област), Община: Ботевград, Населено място: Ботевград
Продължителност на заниманието: 80 мин., Възраст от 9 до 12 клас, Брой занимания: 1 на Седмица
Начална дата: 1.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за страната
Дата напубликуване: 21.7.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"
Представител: Добрин Христов

Ръководители

Галина Янева Коцева
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.