“Бод след бод”

Описание:  Да се запознаят децата с едно типично за традиционния български бит умение – умението да си служим с иглата – бродирането. Както и умението да шием – прозаично, но необходимо, дори и в нашият забързан съвремнен свят.  Да се осмисли свободното време на учениците, да се развият допълнителни знания, умения и компетентности, да провокира нестандартно мислене, самостоятелност и творческо мислене.  Да се запознаем с традиционните български бродерии и шевици, с историята на бродирането, със специфични методи и материали за бродиране.  Да се развият у децата качества като техничност, практичност, търпение и постоянство,творческо въображение, креативност и дори начални предприемачески умения.
Изисквания: От умението да си пришием копче до изработването на различни на изделия с бродирани елементи (кърпичка, картичка, бижу, подвързия за книга, дреха) или цяла бродирана картина – всичко това вече може да се научи и в училище. Благодарение на проекта „Твоят час“. А децата ще се потопят в света на цветовете, конците, схемите, платовете, красотата на моделите и удовлетвореността от своя труд. Пък може след време тези знания и умения да запалят желанието за собствена творческа реализация.
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: Бяла
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой занимания: 72 на Седмица
Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 12, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 5.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Хаджи Димитър"
Представител: Велика Маринова

Ръководители

Липсва публикувана информация.

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.