клуб "МЕГО-морал,етика и гражданско образование"

Описание: Морал , етика и гражданско образование-колко много са ни нужни днес на всички българи! Колко важно е да запознаем подрастващите с нормите, правилата , правата , задълженията , без които нито едно уважаващо себе си общество не може да съществува. Това е основната задача на клуб "МЕГО"- да подготвя растящите деца за един по-добре уреден , функциониращ свят- с повече справедливост , доброта и красота в човешките взаимоотношения. Главната цел на клуб "МЕГО" е изграждане и утвърждаване на всяко дете като свободна личност, която познава и отстоява правата на човека , има осъзнати отношения с околните и мотивация за позитивна промяна.
Изисквания: Децата да придобият знания за жизненоважни социални сфери, като :семейство, училище, работна среда , малка общност; Да се изградят граждански умения и нагласи в децата; Да се усвоят общочовешки ценности; Културна грамотност, свързана с познаване на културното наследство и историята,както и с основни умения -езикова компетентност, четене и писане ; Умения за разрешаване на проблеми; Умения за отстояване на мнение.
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: Бяла
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой занимания: 72 на Седмица
Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 30.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 12, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Гражданско образование, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 5.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Хаджи Димитър"
Представител: Велика Маринова

Ръководители

Липсва публикувана информация.

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.