Родолюбие - български народни празници и традиции

Описание: Продължение на проекта от 2016 година, в който учениците се запознаха с видовете народни носии и фолклорните региони на България, в които се носят. Сега ще продължа с празниците и обичаите, обредните хлябове и наричания, които се правят при различните празници и в различните краища на страната ни - наследство от миналото и наше етнографско богатство и култура.
Изисквания:
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 3 до 4 клас, Брой занимания: 20 на Седмица
Начална дата: 4.6.2018 г., Крайна дата: 22.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Гражданско образование, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 11.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: 39 Средно училище "Петър Динеков"
Представител: Евелина Китова

Ръководители

Виолета Вакрилова Камова
Образование: Висше, Месторабота: 39 СУ "Петър Динеков"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

39 Средно училище "Петър Динеков", София (град), Столична, София