Публична реч и публични изяви

Описание: Изграждане на способността за съставяне на текстове, сценарии и изява пред публика. Развиване на умения за гладко, стегнато, членоразделно четене на български, английски и немски език. Разработване на алгоритъм за писане на сценарии. Трениране на боравене с микрофонна техника.
Изисквания:
Област: Кърджали, Община: Кърджали, Населено място: Кърджали
Продължителност на заниманието: 80 мин., Възраст от 7 до 11 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 1.10.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 22
Категория: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 12.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Средно училище "Петко Рачов Славейков"
Представител: Милко Багдасаров

Ръководители

Липсва публикувана информация.

Училища, за които се предлага дейността

Средно училище "Петко Рачов Славейков", Кърджали, Кърджали, Кърджали