Химията в нашия живот

Описание: Осмисляне на свободното време на учениците, чрез получаване на допълнителни и актуални знания по химия. Създаване на интерес към учебния предмет като се разкриват значението и огромното приложение на продуктите на химичната промишленост в бита на хората. Търсене на необходимата информация в интернет, посещение на предприятия, изготвяне на презентации и постери с оглед популяризиране на дейността.
Изисквания:
Област: Кърджали, Община: Кърджали, Населено място: Кърджали
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 10 до 11 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 1.10.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 20
Категория: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 12.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Средно училище "Петко Рачов Славейков"
Представител: Милко Багдасаров

Ръководители

Липсва публикувана информация.

Училища, за които се предлага дейността

Средно училище "Петко Рачов Славейков", Кърджали, Кърджали, Кърджали