Българският език - звучен и красив

Описание: Ограмотяване чрез четене, диктовки и упражнения. Целта на групата е да се подпомогне успеваемостта на учениците, които са със слаба мотивация и липса на умение по български език, който не е майчин за тях. Да преодолеят затрудненията, които срещат в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене. Постигане на положителни промени в учениците и овладяване на трайни знания, умения и компетенции.
Изисквания: Класна стая с нагледни материали, проектор, тетрадки, работни листи, дидактични материали
Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: Клисура
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 3 до 3 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 16.10.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 6
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 13.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Христо Груев Данов"
Представител: Зорка Томова

Ръководители

Теодора Делкова Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Груев Данов"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Христо Груев Данов", Пловдив, Карлово, Клисура