„Аз обичам спорта“

Описание: Клубът предлага три спорта: лека атлетика, гимнастика и футбол. Групата ще бъде от 2-ри и 3-ти клас – момчета и момичета. Те ще придобият спортни компетентности, които не са част от задължителната подготовка в училище. Чрез участието в тази дейност, ще развиват своите спортни таланти и ще участват в училищни изяви и инициативи с родители.
Изисквания: Ученици с добри физически качества и желание да се занимават със спорт.
Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: Клисура
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 2 до 3 клас, Брой занимания: 70 на Седмица
Начална дата: 16.10.2016 г., Крайна дата: 31.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Категория: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 15.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Христо Груев Данов"
Представител: Зорка Томова

Ръководители

Румяна Цветкова Велева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Груев Данов"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Христо Груев Данов", Пловдив, Карлово, Клисура