Дигитална компетентност и начално програмиране

Описание: Запознаване с устройството и приложенията на компютъра,софтуерните продукти и използването им в образователната система, основи на програмирането, програмни езици и приложение в науката и промишлеността
Изисквания:
Област: Пловдив, Община: Пловдив, Населено място: Пловдив
Продължителност на заниманието: 120 мин., Възраст от 5 до 10 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 1.10.2016 г., Крайна дата: 20.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за областта
Дата напубликуване: 13.9.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: НТС-ИнженерингЕООД
Представител: Розен Попов

Ръководители

Георги Михайлов Врагов
Образование: Висше, Месторабота: ИМ към БАН-София
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.