Класически балет

Описание: Тренировките обхващат класическите балетни елименти и се използват класическите френски термини, като се набляга на екзерсиса, който изработва правилна стойка, допринася за правилния разтеж и развитие на всички части на тялото, особено ако се започне от ранна възръст. Продължителното занимание с балет е ключът към успеха на всеки добър танцьор. Класическият балет учи на дисциплина, постоянство и любов към танцовото изкуство. Този стил не е за всички, изискват се големи дози упоритост и постоянство за достигане на резултати, но е добро начало за най-малките.
Изисквания: Спортно облекло (клин) и цвички.
Област: Пловдив, Община: Пловдив, Населено място: Пловдив
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 1.10.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 15, Минимален брой ученици в група: 5
Категория: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 13.9.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: ЮЛНЦ "Спортен клуб Самодива"
Представител: Даниела Трифонова

Ръководители

Кристина Миленова Минчева
Образование: Висше, Месторабота: ЮЛНЦ "Спортен клуб Самодива"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Профилирана хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", Пловдив, Пловдив, Пловдив
Начално училище " Петко Рачов Славейков ", Пловдив, Пловдив, Пловдив
Основно училище "Стоян Михайловски", Пловдив, Пловдив, Пловдив
Основно училище "Райна Княгиня", Пловдив, Пловдив, Пловдив
Средно училище "Цар Симеон Велики", Пловдив, Пловдив, Пловдив
Начално училище "Климент Охридски", Пловдив, Пловдив, Пловдив