МАТЕМАТИКАТА - ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА

Описание: Изучаване и задълбочаване на знанията в областта на математиката, както и засилена подготовка за НВО на учениците от начален етап.
Изисквания: няма
Област: Смолян, Община: Девин, Населено място: Грохотно
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 4 до 4 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 10.10.2017 г., Крайна дата: 1.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 23.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Гео Милев"
Представител: ФАНИ ВАСИЛЕВА

Ръководители

Тезгюл Реджепова Къртъл
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.