МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ

Описание: Запознаване на учениците с основните и базови умения чрез движения, създаване на различни конфигурации и музика на мажоретните групи и състави в училище и тяхната роля.
Изисквания: физическа издръжливост, танцови умения и др.
Област: Смолян, Община: Девин, Населено място: Грохотно
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 2 до 7 клас, Брой занимания: 70 на Седмица
Начална дата: 10.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 12
Категория: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 23.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Гео Милев"
Представител: ФАНИ ВАСИЛЕВА

Ръководители

Мариела Мартинова Хаджийска
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.