I SPEAK ENGLISH

Описание: Преодоляване на обучителните затруднения по чужд език по отношение на разговорните умения, умения за слушане с разбиране и използване на ежедневни изрази и фрази.Английски език предназначен за ежедневно общуване, комуникации и сътрудничество. Глаголни времена в английския език.
Изисквания: базови умения по английски език
Област: Смолян, Община: Девин, Населено място: Грохотно
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 10.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 6
Категория: Чужд език, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 23.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Гео Милев"
Представител: ФАНИ ВАСИЛЕВА

Ръководители

Фани Чавдарова Василева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " ГЕО МИЛЕВ"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.