СПОРТНО-ИНФОРМАЦИОННА АНИМАЦИЯ /СИА/

Описание: Спортната анимация представлява съвкупност от различни дейности за поддържане на необходимата физическа дееспособност и здравния статус на подрастващите. В основата й стои потребността от движение, от социални контакти, от изява и постижения. Анимационният продукт е свързван с редица сфери на човешкия бит– култура, изкуство, медицина, спорт и др.
Изисквания: Специфичните особености на спортната анимация определят трите основни направления: спортно, рекреационно и спортно-развлекателно.Една от формите на спортно-развлекателните дейности са приключенските програми (аутдоор тиймбилдинг), прилагани на открито,адаптирани към нивото на групата с много забавни и лежерни игри до спортни занимания с екстремен характер, игри с логически или разтоварващ характер -катерене, спускане на рапел, проникване в пещери, планински преходи, лагери по оцеляване и множество други занимания и др.
Област: Смолян, Община: Девин, Населено място: Грохотно
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой занимания: 80 на Месец
Начална дата: 10.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Социални и граждански компетентности, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 23.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Гео Милев"
Представител: ФАНИ ВАСИЛЕВА

Ръководители

Сейди Селви Читак
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: seydi_71@abv.bg, Телефон: 0876458879

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.