Спортни игри и танци.

Описание: Подвижни колективни игри - волейбол, народна топка - начално обучение в правилата и усъвършенстване техниката на спортовете. Художествени танци под музикален съпровод.
Изисквания: Спортно облекло, топки. Танцови костюми, озвучителна техника.
Област: Търговище, Община: Омуртаг, Населено място: Врани кон
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 3 до 7 клас, Брой занимания: 62 на Година
Начална дата: 1.11.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 19, Минимален брой ученици в група: 12
Категория: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 23.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"
Представител: Сейфидин Ереджебов

Ръководители

Нермин Мехмедова Изетова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Никола Йонков Вапцаров", Търговище, Омуртаг, Врани кон