Четем, пишем, общуваме

Описание: Ограмотяване чрез четене, писане, упражнения, игри и общуване.
Изисквания: Класна стая, оборудвана с нагледни материали (табла, цветни моливи, химикали, занимателни тетрадки, книжки и др.) За превъзмогване на неуспехите в учебно-познавателната дейност в групата по БЕЛ, аз включвам ученици, за които българският език не е майчин - ученици от начален етап, които работят по-бавно от останалите в класа, за да имат шанс да постигнат по-високи резултати в края на учебната 2017/2018г. и не са усвоили необходимите знания, имат слаб успех, липсват им умения за учене.
Област: Търговище, Община: Омуртаг, Населено място: Врани кон
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой занимания: 70 на Година
Начална дата: 1.11.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 5
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 23.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"
Представител: Сейфидин Ереджебов

Ръководители

Кериме Мустафова Ембиева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.