Език свещен на моите деди

Описание: Ограмотяване чрез четене, писане, упражнения и игри. Да се подпомогне успеваемостта на учениците, които срещат трудности при усвояване на българския език, който не е майчин. Занимания за подобряване на четивната техника. Работа върху правоговора и правописа
Изисквания: Ученици, които имат слаба мотивация за учене, слаби резултати по български език и за които българският език не е майчин език.
Област: Търговище, Община: Омуртаг, Населено място: Врани кон
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой занимания: 70 на Година
Начална дата: 1.11.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 5
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 23.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"
Представител: Сейфидин Ереджебов

Ръководители

Нагихан Исмаилова Чауш
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Н.Й.Вапцаров"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.