Четенето-лесно,писането-лесно

Описание: Формиране и разжитие на езикожи понятия,развитие на комуникативни умения,развитие на устана и писмената реч.
Изисквания: Дейност насочена към ученици с обучителни трудности
Област: Пловдив, Община: Марица, Населено място: Маноле
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 3 до 3 клас, Брой занимания: 70 на Седмица
Начална дата: 9.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 7
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 24.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Средно училище "Васил Левски"
Представител: Пенка Запрянова

Ръководители

Нина Стaйкова Мирчева
Образование: Висше, Месторабота: [email protected]
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.