Аз съм грамотен

Описание: За усвояване на основните знания ,умения и компетентности по БЕЛ.Ще спомогне да се ускори процеса на ограмотяване ,ще се работи за подобряване нивото на влядеене на БЕЛ.Ще спомогне да се повиши успеваемостта на уяениците от 4 клас в НВО-БЕЛ.
Изисквания: Дейности за обучителни затруднения
Област: Пловдив, Община: Марица, Населено място: Маноле
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 4 до 4 клас, Брой занимания: 70 на Седмица
Начална дата: 9.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 7
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 24.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Средно училище "Васил Левски"
Представител: Пенка Запрянова

Ръководители

Дешка Величкова Филева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ"В.Левски"с.Маноле
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.