Занимателна математика

Описание: За разширяване на основни знания,умения и компетентности по математика в 5 клас
Изисквания: Дейности за деца с обучителни трудности
Област: Пловдив, Община: Марица, Населено място: Маноле
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 5 клас, Брой занимания: 70 на Седмица
Начална дата: 9.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 7
Категория: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 24.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Средно училище "Васил Левски"
Представител: Пенка Запрянова

Ръководители

Елена Неделева Дамянова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ"В.Левски"с.Маноле
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.