Езиковеди

Описание: Работа с ученици с обучителни трудности по Български език и Литература.
Изисквания: Учениците са заявили желание за включване в групата.
Област: Враца, Община: Козлодуй, Населено място: Хърлец
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 20.11.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 24.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Васил Евстатиев Априлов"
Представител: Любимка Ламбова

Ръководители

Невяна Тодорова Теодосиева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ ,,Васил Априлов"
Електронна поща: n.teodosieva@abv.bg

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.