Пиша и чета добре

Описание: Допълнителна работа с ученици по Български език и Литература.
Изисквания: Учениците са изявили желание за включване в групата.
Област: Враца, Община: Козлодуй, Населено място: Хърлец
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 20.11.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 15, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 24.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Васил Евстатиев Априлов"
Представител: Любимка Ламбова

Ръководители

Димитрина Иванова Прунечева
Образование: Средно, Месторабота: ОУ ,,Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Васил Евстатиев Априлов", Враца, Козлодуй, Хърлец