Подготовка за НВО по БЕЛ

Описание: В групата ще се работи за усвояване на знания, умения и компетентности по Български език и литература. Ще се работи за подобряване нивото на владеене на български език. Ще се улесни формирането умения за възприемане и осмисляне на художествен текст. Чрез посещаването на занятията в групата ще се повиши мотивацията на учениците за участие в образователния процес, ще се развиват индивидуалните способности на всеки участник.
Изисквания:
Област: Пазарджик, Община: Велинград, Населено място: Пашови
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 7 до 7 клас, Брой занимания: 80 на Година
Начална дата: 10.10.2017 г., Крайна дата: 25.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 5
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 25.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Иван Вазов"
Представител: Мустафа Бандьо

Ръководители

Хава Муса Мечкарова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ „Иван Вазов“
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Иван Вазов", Пазарджик, Велинград, Пашови