Математика за всеки

Описание: Усвояване на базисни знания ,умения и отношения,свързани с постигане на изискванията за резултатите от обучението по математика и изграждане на ключови компетентности на ученика
Изисквания: Учениците да имат пропуски свързани с понятието числова редица, аритметична и геометрична прогресия, решават комбинирани задачи от тях. Да умеят съдържателно да интерпретират получен резултат. Да могат да извършват петчислено представяне на данните
Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: Разлог
Продължителност на заниманието: 44 мин., Възраст от 11 до 11 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 6.11.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 25.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев"
Представител: Галина Адамова

Ръководители

Маруся Георгиева Мюфтийска
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев", Благоевград, Разлог, Разлог