Математика и предизвикателства

Описание: Формирането на математическа компетентност, като се развие способността и желанието на ученика да използва математически методи на мислене и на представяне - чрез формули, конструкции, графики, диаграми
Изисквания: Да знае понятията повърхнина и обем на валчести и ръбести тела, граница и входимост на числови редици Да придобият умения за решаване на задачи, свързани с уравнения и неравенства. Да могатда четат графики на различни функции
Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: Разлог
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 12 до 12 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 6.11.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 25.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев"
Представител: Галина Адамова

Ръководители

Маруся Георгиева Мюфтийска
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев", Благоевград, Разлог, Разлог