Информационните технологии в предприемачеството

Описание: Учениците да се запознаят с приложението на информационните технологии в практиката на бизнеса, да развият умения за разпознаване, анализ и избор на поведение в конфликтни и рискови ситуации в сферата на бизнеса чрез прилагане на подходящи етични подходи
Изисквания: Стимулиране на етично поведение в професионалните отношения и креативност при вземане на решения, насърчаване и стимулиране на иновативното мислене и стремеж към кариерно развитие
Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: Разлог
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 9 до 9 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 6.11.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 15, Минимален брой ученици в група: 15
Категория: Предприемачество, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 25.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев"
Представител: Галина Адамова

Ръководители

Анета Самуилова Даилова
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: aneta_dailova@abv.bg

Училища, за които се предлага дейността

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев", Благоевград, Разлог, Разлог