Играй и учи английски език

Описание: Развиване на комуникационните умения на учениците в професионална среда
Изисквания: Подобряване на комуникационните умения и усвояване на лексика чрез игрови модели
Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: Разлог
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 8 до 12 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 6.11.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 16, Минимален брой ученици в група: 16
Категория: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 25.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев"
Представител: Галина Адамова

Ръководители

Слав Тошков Астинов
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: slavastinov@abv.bg

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.