Производство на сладкарски изделия

Описание: Усвояване на основни знания и умения относно технологичния процес за приготвяне на тестени сладкарски изделия. Правилна организация на работното време и работното място. Спазване на правилата за техниката на безопасност, както и на личната и производствена хигиена
Изисквания: Да знаят основните характеристики на суровините и материалите за приготвянето на сладкарски изделия. Да умеят да приготвят сладкарски изделия от различните теста. Да знаят и спазват технологичните параметри. Да владеят техники за художествено оформление на сладкарските изделия. Правилно да организират работното си време и място. Да проявяват новаторство и оригиналност при приготвянето и художественото оформление на сладкарските изделия. Да спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, за лична и производствена хигиена.
Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: Разлог
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 8 до 9 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 6.11.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 15, Минимален брой ученици в група: 15
Категория: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 25.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев"
Представител: Галина Адамова

Ръководители

Пелагия Йорданова Джупанова
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: pelagiua_dzhupanova@abv.bg

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.