География на туризма

Описание: Да продължи формирането на географската култура на учениците чрез изучаването на системата природа-общество-стопанство в родния край; надграждане на географска грамотност, компетентности и модели на поведение
Изисквания: Ученикът да знае особеностите на географското положение на родния край и оценява предимства и недостатъци, да познава възникването и развитието на родното селище, да характеризира природните компоненти и природноресурсния потенциал и развива екологична култура. Да се развиваят умения за разграничаване на природногеографски области и характеризиране на население
Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: Разлог
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 8 до 11 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 6.11.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 14, Минимален брой ученици в група: 14
Категория: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 25.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев"
Представител: Галина Адамова

Ръководители

Людмила Георгиева Калоянова - Мишкова
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.