Информационни технологии

Описание: Развиване и усъвършенстване знанията и уменията на учениците за работа с компютър. Повишаване на дигиталните компетентности на учениците.
Изисквания: Желание за развитие на дигитални компетенции на учениците
Област: Пазарджик, Община: Велинград, Населено място: Пашови
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 8 клас, Брой занимания: 80 на Година
Начална дата: 10.10.2017 г., Крайна дата: 10.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Дигитална компетентност, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 25.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Иван Вазов"
Представител: Мустафа Бандьо

Ръководители

Идрис Мустафа Пашалиев
Образование: Висше, Месторабота: ОУ „Иван Вазов“
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Иван Вазов", Пазарджик, Велинград, Пашови