Клуб "Човекът и природата".

Описание: Запознаване със световния опит, чрез литература и видео клипове, показващи разрушителното действие върху природата и нуждата от грижи за запазване на флората, фауната и природната среда.Участия в дейности, свързани с физични и химични явления. Обогатяване на материално-техническата база на кабинета по физика.Възпитаване на учениците в опазване на биологичния фонд.
Изисквания:
Област: Пазарджик, Община: Велинград, Населено място: Пашови
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 6 клас, Брой занимания: 80 на Година
Начална дата: 10.10.2017 г., Крайна дата: 25.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 5
Категория: Природни науки, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 25.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Иван Вазов"
Представител: Мустафа Бандьо

Ръководители

Фатиме Салих Мърцева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ „Иван Вазов“
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.