Цифрова фотография

Описание: Запознаване с начините и техниките за създаване на цифрови изображения и с мястото на фотографските изображения във съвременния информационен свят. Използване на фотографията при различни ситуации в живота на училището - празници, тържества, рождени дни, екскурзии, забавни междучасия и други. Използване на фотографската техника за създаване на презентации и представянето им пред обособена публика.
Изисквания: Наличие на цифрова фотографска техника. Наличие на размножителна техника за създаване на снимки - цветен принтер. Наличие на софтуер за обработка на фотографските изображения.
Област: Търговище, Община: Омуртаг, Населено място: Врани кон
Продължителност на заниманието: 80 мин., Възраст от 4 до 7 клас, Брой занимания: 32 на Седмица
Начална дата: 9.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 12, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 25.9.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"
Представител: Сейфидин Ереджебов

Ръководители

Сейфидин Шекибов Ереджебов
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Н.Й.Вапцаров"
Електронна поща: ouvrk@abv.bg

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.