Математиката- лесна и интересна

Описание: За преодоляване на обучителни затруднения по математика.
Изисквания: За ученици със затруднения при усвояване на учебния материал по математика.
Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 4 до 4 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 3.11.2017 г., Крайна дата: 30.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 3.10.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Средно училище "Петко Росен"
Представител: Мария Дюлгерова

Ръководители

Мария Илиева Попова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "ПЕТКО РОСЕН"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.