Кулинар

Описание: Основната цел на дейността е учениците да придобият знания и умения за производство на различни кулинарни изделия от националната и международната кухня.
Изисквания: Учениците да могат да работят в екип, за имат чувство за отговорност, да спазват изискванията на санитарно-хигиенните норми и здравословните и безопасни условия на труд.
Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: Разлог
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 8 до 9 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 6.11.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 15, Минимален брой ученици в група: 15
Категория: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 4.10.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев"
Представител: Галина Адамова

Ръководители

Мария Иванова Кузманова
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: mik_66@abv.bg

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.