Млад химик

Описание: екологичното замърсяване ,работа с химични препарати
Изисквания: няма
Област: Монтана, Община: Бойчиновци, Населено място: Мадан
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 6.11.2017 г., Крайна дата: 31.8.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 12, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Природни науки, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 5.10.2017 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Oсновно училище "Отец Паисий"
Представител: Теменужка Еленкова

Ръководители

Липсва публикувана информация.

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.