Математика

Описание: Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили.
Изисквания: Деца, които срещат трудности при самоподготовката си и по-трудно възприемат учебния материал.
Област: Пловдив, Община: Пловдив, Населено място: Пловдив
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 1 до 7 клас, Брой занимания: 10 на Месец
Начална дата: 4.11.2016 г., Крайна дата: 10.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 5
Категория: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 14.9.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Стоян Михайловски"
Представител: Тинка Балабанова

Ръководители

Пенка Стайкова Марашева
Образование: Висше, Месторабота: Основно училище "Стоян Михайловски"
Електронна поща: [email protected]
Дафинка Илиева Игнатова
Образование: Висше, Месторабота: Основно училище "Стоян Михайловски"
Електронна поща: [email protected]
Антоанета Георгиева Иванова
Образование: Висше, Месторабота: Основно училище "Стоян Михайловски"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.