Танцувай за здраве

Описание: Учениците ще имат възможност да се запознаят със здравословен начин на живот чрез интерактивни техники и практически дейности. Чрез българските народни танци ще имат възможност да спортуват докато се забавляват. Преплитайки спорта със здравословния начин на живот у учениците ще се създадат трайни умения за работа в екип, здравословен начин на живот и двигателна култура.
Изисквания: Спортна зала, проектор и здравна литература.
Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: Клисура
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой занимания: 70 на Седмица
Начална дата: 20.10.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 22
Категория: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 6.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Христо Груев Данов"
Представител: Зорка Томова

Ръководители

Липсва публикувана информация.

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Христо Груев Данов", Пловдив, Карлово, Клисура