Клуб "Родолюбие"

Описание: Иновационни подходи в представянето на историята, в частност миналото на родния край сред подрастващите.
Изисквания:
Област: София (област), Община: Елин Пелин, Населено място: Равно поле
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 1 до 8 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 5
Категория: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 14.9.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Христо Ботев"
Представител: Валентина Вранчева

Ръководители

Валентина Анчова Вранчева
Образование: Висше, Месторабота: Основно училище "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected]
Красимира Петрова Петрова
Образование: Полувисше, Месторабота: Основно училище "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.