Европа и светът

Описание: Цел: запознаване с функционирането на институциите на Европейския съюз и ценностите, които споделя. Методи на работа - дискусии, лекции, симулации, ситуационни и ролеви игри, презентации, проучвания. Описание - участниците ще имат възможност да се запознаят с европейската цивилизация и европейската политическа и културна история, историята на европейската интеграция и институциите на ЕС, отношенията България – ЕС , функционирането на Европейския пазар, взаимодействието на ЕС с други организации и със света. Ще бъдат дебатирани въпроси, свързани с бъдещето на ЕС и ценностите. Ще бъде симулирана тридневна сесия на Европейския парламент, процес на Европейския съд, политически избори за Европейския парамент.
Изисквания: Няма
Област: София (област), Община: Самоков, Населено място: Самоков
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 9 до 12 клас, Брой занимания: 70 на Година
Начална дата: 4.1.2017 г., Крайна дата: 5.1.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 20, Минимален брой ученици в група: 6
Категория: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 7.9.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по туризъм
Представител: Теопия Цаловска

Ръководители

Липсва публикувана информация.

Училища, за които се предлага дейността

Професионална гимназия по туризъм, София (област), Самоков, Самоков