Театърът и децата

Описание: Начални знания и умения за усвояване тайните на актьорската професия. Заниманията дават възможност за развитие у всяко дете на качества като пластичност, ритмичност, съобразителност и умение за работа в екип. Развива се речта у децата-актьори, придобиват обща театрална култура и имат възможност за изява на сцена.
Изисквания:
Област: София (област), Община: Елин Пелин, Населено място: Равно поле
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 1 до 5 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 8, Минимален брой ученици в група: 5
Категория: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 14.9.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Христо Ботев"
Представител: Валентина Вранчева

Ръководители

Теменужка Ангелова Василева
Образование: Средно, Месторабота: Основно училище "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.