Четем, пишем, общуваме.

Описание: За усвояване на основни знания, умения и компетентности по български език и литература. Да се ускори процесът на ограмотяване и формиране на умения за диалогично и монологично общуване в различни условия .
Изисквания: Индивидуалната работа е с приоритет. Използване на игра като метод на обучение.
Област: Монтана, Община: Бойчиновци, Населено място: Мадан
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 2 до 4 клас, Брой занимания: 54 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 8, Минимален брой ученици в група: 6
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 6.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Oсновно училище "Отец Паисий"
Представител: Теменужка Еленкова

Ръководители

Рени Петрова Ангелова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Отец Паисий", с. Мадан
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.