Журналистика

Описание: Ученици от различни възрастови групи да възприемат образованието като забавление. Чрез атрактивни форми на комуникация, близки до техния начин на се стимулира себе изявяването и усвояването на нормите на българския език и правопис.
Изисквания: Компютърен кабинет и интернет.
Област: Монтана, Община: Бойчиновци, Населено място: Мадан
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 5 до 8 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 10.10.2016 г., Крайна дата: 6.1.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 8, Минимален брой ученици в група: 6
Категория: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 6.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Oсновно училище "Отец Паисий"
Представител: Теменужка Еленкова

Ръководители

Катя Цветкова Апостолова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Отец Паисий"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.