Клуб „Виртуално и реално пътешествие“

Описание: Учениците ще посещават различни градове и континенти на планетата Земя, ще изучат някои от обичаите на народите, използвайки възможностите на информационните технологии. Ще разработват презентации и клипове за избраните дестинации. Реално ще посетят български градове. Подготовка за участия в различни състезания по ИТ, конкурси и други.
Изисквания: Придобиване на дигитални умения и опознаване на традициите, културата и забележителностите на страните от света.
Област: Враца, Община: Роман, Населено място: Роман
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 9 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 14, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за общината
Дата напубликуване: 6.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Средно училище "Васил Левски"
Представител: Христина Тодорова

Ръководители

Липсва публикувана информация.

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.