Приложни и арт занимания.

Описание: Индивидуална и групова работа с учениците за изграждане на толерантност, търпение и постоянство , сръчност, подобряване на грубата и фината моторика, наблюдателност, усет към красивото, цветоусещане и др.
Изисквания: Няма
Област: Търговище, Община: Търговище, Населено място: Търговище
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 1 до 6 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 1.10.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 20, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 7.9.2016 г.
Дейността се предлага от физическо лице.

Ръководители

Липсва публикувана информация.

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.