Футболен отбор

Описание: Подготовка на учениците за участие в ученичести състезания и игри.
Изисквания: Интерес към спорта и мотивираност.
Област: Враца, Община: Роман, Населено място: Роман
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 8 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 16, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Предлага се за общината
Дата напубликуване: 6.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Средно училище "Васил Левски"
Представител: Христина Тодорова

Ръководители

Липсва публикувана информация.

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.